Ez az egyik legnépszerűbb feladat a magyarérettségin, pedig vannak buktatói Érettségi-felvételi
Szabó Fruzsina

Ez az egyik legnépszerűbb feladat a magyarérettségin, pedig vannak buktatói

Nem lesz egyszerű dolguk az idén érettségizőknek: fél év otthoni tanulás után kell jól teljesíteniük az írásbeli vizsgákon. A következő két hétben az Eduline-on szaktanárok segítségével járunk utána, hogyan lehet felpörgetni a felkészülést a vizsgák előtti napokban, milyen buktatói vannak a különböző feladattípusoknak, mire érdemes odafigyelni. Cikksorozatunk első részében a középszintű magyarérettségi érvelési feladatával foglalkozunk.

„A gyerekek versenysportolóvá válásával kapcsolatban sokféle vélemény, álláspont fogalmazódhat meg. Ön miben látja a fiatalok versenyszerű, rendszeres, szervezett sportolásának előnyeit vagy hátrányait? Fejtse ki erről álláspontját 3-5 érvvel 120-200 szó terjedelemben! Érvei kapcsolódjanak a felvezető szöveg gondolataihoz is” – ezt a feladatot kellett megoldaniuk azoknak a diákoknak a tavaly májusi érettségin, akik középszinten vizsgáztak magyarból, és a rövid fogalmazási feladatok közül az érvelést választották.

A középszintű magyarérettségi első feladatsora két nagy egységből áll: a diákoknak először egy szöveget kell elolvasniuk, majd megválaszolniuk az ahhoz kapcsolódó kérdéseket, ezután pedig egy rövid szövegalkotási feladat vár rájuk. Ennél a feladatnál dönthetnek arról, hogy érvelést írnak a megadott témáról, vagy pedig egy megadott témáról, a megadott műfajban írnak szöveget (motivációs levelet, különböző témájú hivatalos levelet, például panaszos levelet, kérvényt, esetleg hozzászólást, felszólalást, vitaindítót, ajánlást, méltatást).

Az első lépés: a feladat értelmezése

Szabó Roland, a budapesti Szent István Gimnázium magyar-történelem szakos vezetőtanára szerint érdemes némi időt szánni az érvelési feladat leírásának értelmezésére, ugyanis nem mindegy, hogy valami ellen, mellett vagy esetleg is-is kell érvelni. Ha nincs ilyen konkrét kitétel, akkor bármelyik irány jó lehet – ebben az esetben nincs „rossz vélemény”, ez nem befolyásolhatja az értékelést.

Érvelési feladatok az elmúlt évekből

A feladatokhoz minden vizsgaidőszakban tartozott egy-egy bázisszöveg.

Ön hogyan vélekedik az udvariasságról: kellemesebbé, élhetőbbé teszi-e a társas emberi létet, a mindennapokat? Fejtse ki álláspontját 3-5 érvvel, 120-200 szó terjedelemben! Érvelő fogalmazásában használja fel a fenti gondolatokat és saját, személyes tapasztalatait is! (2020. október)

A gyerekek versenysportolóvá válásával kapcsolatban sokféle vélemény, álláspont fogalmazódhat meg. Ön miben látja a fiatalok versenyszerű, rendszeres, szervezett sportolásának előnyeit vagy hátrányait? Fejtse ki erről álláspontját 3-5 érvvel 120-200 szó terjedelemben! Érvei kapcsolódjanak a felvezető szöveg gondolataihoz is. (2020. május)

Ön szerint a középiskolás korosztályt melyik internetes keresési stílus jellemzi? Inkább megelégszik az elsőként megjelenő információkkal, vagy tovább vizsgálja az adott témakört, keres és válogat a találatok között? Álláspontját 3-5, jól elkülöníthető érvvel fejtse ki, hivatkozzon a felvezető szöveg valamely megállapítására és személyes tapasztalatára is! (2019. október)

Ha választhat, Ön feliratosan vagy inkább szinkronizálva nézi meg az új sikerfilmeket vagy a régi kedvenceit? Kifejtésében utaljon a felvezető szöveg megállapításaira, személyes tapasztalataira, említsen legalább egy konkrét filmet is! Álláspontja megfogalmazásakor 3-5, egymástól jól elkülöníthető érvet tegyen mérlegre! (2019. május)

Több középiskolai tantárgy céljai és feladatai között megtalálhatjuk a kulturált érvelő vita megismerését, gyakorlását. Ön szerint miről érdemes és miről nem érdemes vitatkozni a tanórákon? Fejtse ki véleményét! Kifejtésében hivatkozzon az alább idézett szöveg állításaira is! Érvelő szövege 3-5, egymástól jól elkülöníthető érvet tegyen mérlegre! (2018. október)

Ön szerint milyen érvek szólnak a mai Magyarországon a Valentin-nap, a nőnap vagy a halloween ünneplése mellett? Ön hogyan vélekedik ezekről az ünnepekről? Érvelésében fogalmazzon meg a három ünnepről együttesen 3-5, egymástól jól elkülöníthető érvet. A kifejtéshez felhasználhatja a három ünnepről közölt forrásrészletet. (2018. május)

A megadott szövegre kell támaszkodni

Az érvelési feladatban a vizsgázóknak jellemzően valamilyen közéleti téma köré épülő felvezetőszöveghez kapcsolódva kell szöveget írniuk. A Szent István Gimnázium vezetőtanára szerint emiatt ez egyben szövegértési feladat is, „hiszen a kijelölt témához kapcsolódó idézett szöveget először is értelmezni kell, majd abból kiindulva vagy annak lényegi pontjait a szövegtesten belül felhasználva kell felépülnie”.

„Az érvelési szöveg mindig ok-okozati alapon alátámasztott érvek megfogalmazása, oly módon, hogy amit állítunk (ami a megfogalmazott vélemény) azt észérvekkel alá is kell támasztani (miért állítjuk azt, amit állítunk). Tehát a szöveg a „tételmondat-bizonyítás” logikáját követve építkezik” – hívja fel a figyelmet a vezetőtanár.

Cikksorozatunk első részének szakértője, a Szent István Gimnázium vezetőtanára. Szabó Roland szerint az érvelési feladatnál (is) fontos: érdemes időt szánni a feladatleírás értelmezésére

Szabó Roland hozzáteszi: érdemes olyan felütéssel kezdeni, amely figyelemfelkeltő, de lehet a primer szöveg értelmezése is. A tárgyalás részben az ok-okozati alapon felépülő érvrendszert kell közölni, ami akár kapcsolódhat a feladat idézett (primer) szövegéhez is. Jellemzően ez a rész a legterjedelmesebb” – mondja a Szent István Gimnázium tanára, hozzátéve: a befejezésben vagy összegezzük a képviselt álláspontot, vagy pedig egy, a témához szorosan kapcsolódó további kérdés fölvetésével is zárhatunk.

Közhelyekre nem jár pont

A felvezetőszöveg megállapításaira tehát reflektálni kell, ugyanakkor ügyelni kell a feladatkiírásban kért érvek számára is – általában három-öt érvet kérnek a vizsgázóktól –, és arra is, hogy az érvek relevánsak, valódiak legyenek, álérvekre, közhelyekre nem jár pont.

Helyesírás, külalak, stílus

A maximális pontszám megszerzéséhez persze ügyelni kell a helyesírásra, a külalakra, a megfelelő szövegtagolásra (új gondolategységek új bekezdésben), de érdemes kerülni a dagályos stílust is. Ezért a szövegalkotási feladatért egyébként maximum 10 pontot kaphatnak a vizsgázók – ez az összpontszám tíz százaléka.

Érettségizzetek velünk!

Az Eduline-on az idén is megtaláljátok a legfrissebb infókat az érettségiről: a vizsgák napján reggeltől estig beszámolunk a legfontosabb hírekről, megtudhatjátok, milyen feladatokat kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak, de az emelt szintű írásbelikről is nálunk találjátok meg a tudnivalókat.

És ami a legfontosabb: az írásbeli után nálunk nézhetitek át először a szaktanárok által kidolgozott, nem hivatalos megoldásokat.

Délutánonként arról olvashattok, hogy mit gondolnak a tanárok és a vizsgázók a feladatsorokról, és persze ti is leírhatjátok véleményeteket kommentben, sőt a szaktanároktól is kérdezhettek.

Ha elsőként szeretnétek megkapni a megoldásokat, lájkoljátok Facebook-oldalunkat, itt pedig feliratkozhattok hírlevelünkre. A 2021-es érettségiről itt találjátok legfrissebb cikkeinket.

Hirdetés