10+1 fogalom, amit minden elsőéves hallgatónak ismernie kell Felsőoktatás
Eduline

10+1 fogalom, amit minden elsőéves hallgatónak ismernie kell

Gólyaként sok új kifejezéssel találkoztok majd az egyetemen, ezek ráadásul évekig elkísérnek titeket. Ezért nem árt már a legelején tisztázni, hogy mit is jelentenek pontosan.

1. Zh: a zárthelyi dolgozat rövidítése. Ez nem vizsga, így nincs minden tárgyból zh, de ahol van, ott általában a vizsga előfeltétele a félév folyamán írt zárthelyik legalább kettes átlaga.

2. Szeminárium: míg az előadáson az oktató egy nagyobb létszámú csoportnak „leadja” az anyagot, addig a szemináriumon kisebb csoportok vannak, az órai munkában a hallgatók aktívan részt vesznek (elvileg). A szemináriumok látogatása általában kötelező, és csak meghatározott óraszámot lehet hiányozni.

3. Kollokvium: így hívják az egyetemeken és főiskolákon a vizsgákat. Ez lehet írásbeli, szóbeli vagy kombinált. Kollokviumot a vizsgaidőszakban lehet felvenni, és erre kaptok érdemjegyet.

4. Kredit: a tanulmányi követelmények teljesítését jelző mértékegység. Minden tárgyhoz tartozik egy meghatározott mennyiségű kredit. Általában a legfontosabb tárgyak érnek a legtöbb kreditet. Alapképzésben 180 kreditet kell teljesíteni az abszolutóriumhoz.

5. UV: az utóvizsga rövidítése. Abban az esetben, ha egy vizsgaidőszakon belül már voltatok egy tárgyból vizsgázni, de nem sikerült átmenni, akkor az UV-n javíthattok, amelyre külön időpontokat hirdetnek meg a Neptunban.

6. Abszolutórium: végbizonyítvány, amely a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja. Vagyis ezt akkor kapjátok meg, ha már minden tárgyból sikeres vizsgát tettetek, és már csak a szakdolgozat, az államvizsga és/vagy a nyelvvizsga van hátra a diplomáig.

7. Hallgatói jogviszony: a felsőoktatási intézmény és a hallgató között a tanulmányok folytatása alatt fennálló jogviszony, amely a beiratkozással jön létre.

8. Neptun: elektronikus tanulmányi rendszer, ezen a felületen keresztül lehet az összes ügyintézést – kollégiumi jelentkezést, tandíjbefizetést, diákigazolvány-igénylést, tantárgy- és vizsgafelvételt – elintézni. A zh-k és a vizsgák eredményeit is ide töltik fel.

9. TO: a tanulmányi osztály rövidítése. Itt foglalkoznak a hallgatók tanulmányi ügyeivel. Kreditleadás, hallgatói jogviszony igazolása és egyéb problémás ügyekben kérhettek ott segítséget.

10. Szemeszter: egy-egy szemeszter szorgalmi időszakból és vizsgaidőszakból áll, körülbelül fél év.

+1 Szorgalmi időszak: a félév azon időszaka, amely a tárgyfelvételtől vizsgaidőszakig tart.

Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről!

Hirdetés