2008. június. 22. 14:05 Eduline Utolsó frissítés: 2008. október. 31. 10:16 Közoktatás

Történelem dolgozat

A francia forradalom, az abszolutizmus bukása - Akit nem tölt el tisztelettel és csodálattal a világ egyik legjelentősebb forradalmának nagyszerűsége, az bizonyára teljesen közömbös az ország és a szabadság iránt - terjedelem: 7 oldal

részlet:

A forradalom jellege:
Amennyiben az angollal hasonlítjuk össze a francia forradalmat, szembetűnő különbségeket érzékelünk. Az utóbbi ugyanis jóval „látványosabb”, megdöbbentőbb és véresebb volt az Angliában történt eseményeknél. Mindez több körülményre vezethető vissza. Az első az, hogy a francia forradalom emberek tömegét mozgatta meg, akiket viszont utána sokszor nem tudott kézben tartani, irányítani. Az angol forradalom mindvégig parlamentáris keretek között maradt, míg a franciaországi események kikerültek az utcára. A második az, hogy Angliában a forradalom igazából belügynek volt tekinthető, a franciáknak viszont folyamatosan szembe kellett nézniük a külső beleszólással. A harmadik körülményt az időbeli eltérés jelentette. A francia forradalmat ugyanis megelőzte a felvilágosodás mozgalma.*
* Herber – Martos – Moss – Tisza, 2004.
Franciaország egyértelműen agrárország volt, hiszen népességének 81%-a falvakban lakott és a termékek 70%-át a mezőgazdaság állította elő, ami azt jelenti, hogy 21 millió fő dolgozott a földművelésben. Az ország 51 millió hektárjából 31 millión folytattak mezőgazdasági termelést.
A lakosság gyors növekedése figyelhető meg. 1789-ben 25 millió lehetett Franciaország lakossága. Az 1780-as években több mint 2,5 millió házasságot kötöttek, a születések száma 10 millió 610 ezer volt, ezzel szemben a halálozásé 9 millió 442 ezer. Az átlagéletkor 29 évre emelkedett. A gyors növekedésnek elsősorban az volt az oka, hogy megszűntek a nagy válságok, amelyeket a rossz táplálkozás, az éhínség és ennek következtében fellépő járványok okoztak.
1741-42 után ezek az éhségválságok egyre inkább eltűntek, így a születési arányszám változatlansága és a csökkenő halálozás mellett főleg az alsóbb rétegek körében növekedett a lakosság. A népesség gyarapodása pedig természetesen megnövelte a mezőgazdasági termények iránti keresletet.


letöltés

Hirdetés
Az egyik legdrágább brit elitiskola csapatát is legyőzte két magyar diák az oxfordi vitaversenyen Közoktatás Szabó Fruzsina

Az egyik legdrágább brit elitiskola csapatát is legyőzte két magyar diák az oxfordi vitaversenyen

Magyar gimnazisták nyerték meg a legnevesebb nemzetközi vitaverseny döntőjét – a tizedikes diákok „újonc” kategóriában indultak az oxfordi versenyen, és az egyik legrégebbi brit magániskola csapatát is legyőzték. Pedig míg számos európai és ázsiai országban népszerű „iskolai sport” a vitázás, itthon alig néhány iskolában működik vitaklub. Kár, a társadalom is jól járna azzal, ha már tizenévesen megtanulnánk jól vitázni.