Jó kérdéseket kaptak az emelt szinten vizsgázók, bizonyos témák a szóbelin is előkerülhettek volna Érettségi-felvételi
Eduline

Jó kérdéseket kaptak az emelt szinten vizsgázók, bizonyos témák a szóbelin is előkerülhettek volna

Kiegyensúlyozott volt az angol emelt szintű érettségi feladatsora, a diákokat nem érhette nagy meglepetés - mondta el a feladatsorról az általunk megkérdezett szaktanár.

Az olvasott szöveg értését mérő első feladat emelt szinten megszokott feladattípus volt, „gyakran előfordul ebben a feladatrészben ismeretterjesztő szöveg, amelynek bekezdéseihez kérdéseket vagy rövid címeket kell hozzárendelni” – mondta az Eduline-nak Mongyi Norbert, a budapesti Eötvös József Gimnázium angol és francia szakos nyelvtanára, a PPKE Tanárképző Központjának oktatója, neveléstudományi doktorandusz.

Szerinte a szöveg tartalmát tekintve megfelel a vizsgán elvárható tudásszintnek. Sőt az ebben előforduló témák - életmód, egészségmegőrzés, függőségek - a szóbeli követelmények között is megtalálhatók.

„A következő feladatban az adott vizsgahelyzetben kiváltképp releváns témáról, a vizsgaszorongásról olvashattak egy szöveget az emelt szinten vizsgázók. A feladat helyes megoldásához nemcsak szövegértési készségekre, hanem nyelvtani tudatosságra is szükség volt. Mindez emelt szinten elvárható” – mondta a szaktanár. Hozzátette: ezt a feladattípust szeretik talán a legkevésbé a vizsgázók.

A harmadik feladat ugyancsak ismeretterjesztő szövege a világűrben utazáshoz adott túlélési tanácsokról szólt. Hasonlóan a középszintű vizsgarész azonos feladatához itt is nehézséget okozhat, hogy az állítások igaz vagy hamis mivolta mellett azt is meg kell határozni a szöveg alapján, hogy melyik állítás igaz/hamis megcímkézéséhez nem közöl a szöveg elég információt. „Ilyenkor igaznak az számít, ami benne van a szövegben, csak más szavakkal vagy összefüggésben, hamis az, aminek az ellentettjét olvashatjuk. C betűvel akkor kell az állítást megjelölni, ha az adott állítás nincs megfelelően kifejtve a szövegben, így nem dönthető el, hogy igaz-e vagy hamis” – mondta az angoltanár.

Az utolsó feladat szövegéből megtudhattuk, hogy egy bolti lopás elkövetőjére kirótt bírság hogyan alakult át karácsonyi jótetté. „A vizsgára tréningező diákok szintén találkozhattak már a korábbi feladatsorokban ilyen feladattípussal” – összegezte az első feladatsort Mongyi Norbert.

A második, nyelvhelyességi feladatrész megoldására 50 percük volt vizsgázóknak. Az első feladatban terápiás állatok tömegközlekedési eszközökön szállításáról szólt a tudósítás. Fontos, hogy itt csak a teljesen helyes alakokat fogadják el – hangsúlyozta a szaktanár. Szerinte a következő feladattípus is megszokott az angol emelt szintű érettségin: egy különleges földrajzi jelenségről szóló „lyukas” szöveget kellett kiegészíteni minden esetben négy megadott lehetőség közül eggyel. Az itt szereplő igealakok, névmások, segédigék, határozószók és igeneves szerkezetek a vizsgán elvárt haladó nyelvi szintnek felelnek meg.

A nyelvhelyességet mérő feladatrész harmadik feladatában az internet nélkül maradt walesi faluról szóló szöveget kellett kiegészíteni egy-egy szóval. "A vizsgázók a szöveg tartalmának és struktúrájának szem előtt tartása mellett használhattak az ilyen feladatoknál elvárt alapszófajokat és viszonyszókat" - magyarázta.

Az angol emelt szintű érettségi nyelvhelyességet mérő vizsgarészének negyedik feladata ugyanolyan komplex olvasottszöveg-értési készséget és nyelvtani tudatosságot mér, mint a korábbi években. A nyelvileg és tartalmilag helyes sorokat pipálni kell, ellenkező esetben pedig a fölösleges szót kell a megadott helyre beírni. Szintén csak a pontos helyesírással átmásolt szavakat fogadják el.

Az íráskészséget mérő feladatok közül az elsőben félig formális stílusú, a vizsgázók életkori sajátosságainak szempontjából releváns témájú -- egy online munkára jelentkező -- emailt kellett írni 120-150 szó terjedelemben, betartva a műfaji követelményeket és megfelelően kidolgozva a három összetett irányító szempontot. „Emelt szinten elvárt az indirekt kérdések használata és a nyelvi, valamint szókincsbeli változatosság a műfaji kereteken belül” – mondta Mongyi Norbert az Eduline-nak.

A második feladatban egy internetes fórumon olvasott problémafelvetésre kellett reagálni 200-250 szó terjedelemben. Ehhez hasonló, reflektív-tanácsadó szövegtípust kell általában írni a hosszabb terjedelmű fogalmazást elváró feladatban. A négy irányító szempontot megfelelően kidolgozva, szótárt használva lehetett 90 perc alatt elkészülni a két szöveggel. A szövegtípusok és a téma is megfelelt a vizsga elvárt nyelvi szintjének és a „vizsgázók életkori sajátosságainak”.

Az angolérettségiről szóló, folyamatosan frissülő tudósításunkat itt olvashatjátok:

Érettségizzetek velünk!

Az Eduline-on az idén is megtaláljátok a legfrissebb infókat az érettségiről: a vizsgák napján reggeltől estig beszámolunk a legfontosabb hírekről, megtudhatjátok, milyen feladatokat kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak, de az emelt szintű írásbelikről is nálunk találjátok meg a tudnivalókat.

És ami a legfontosabb: az írásbeli után nálunk nézhetitek át először a szaktanárok által kidolgozott, nem hivatalos megoldásokat.

Délutánonként arról olvashattok, hogy mit gondolnak a tanárok és a vizsgázók a feladatsorokról, és persze ti is leírhatjátok véleményeteket kommentben, sőt a szaktanároktól is kérdezhettek.

Ha elsőként szeretnétek megkapni a megoldásokat, lájkoljátok Facebook-oldalunkat, itt pedig feliratkozhattok hírlevelünkre. A 2021-es érettségiről itt találjátok legfrissebb cikkeinket.

Hirdetés
Indul a szavazás: melyik az ország legkülönlegesebb egyetemi épülete? Campus life Eduline

Indul a szavazás: melyik az ország legkülönlegesebb egyetemi épülete?

Egy ikonikussá vált körcsarnok a Dudujka-völgyben, egy érdekes campus-kísérlet Piliscsabán, planetárium az egri egyetem tetején, monumentális díszudvar Debrecenben. Tizenkét különleges egyetemi épületet mutatunk be, cikkünk végén szavazhattok is arra a campusra, amelyik a legjobban tetszik. (A fővárosi egyetemeket hiányoló olvasóinknak mondjuk: cikksorozatunk következő részében Budapesten nézünk körül.)