Középiskolai felvételi: meglepetést okozott a matematika a diákoknak Közoktatás
Ivanyos Judit

Középiskolai felvételi: meglepetést okozott a matematika a diákoknak

Nem volt nehéz az idei középiskolai felvételi az eduline által megkérdezett szaktanárok szerint – azok a nyolcadikos diákok, akik gyakoroltak a vizsgára, könnyen megoldották. Igaz, a matematikatesztre kevés volt a negyvenöt perc.

Több mint 59 300 diák – ennyien írták meg szombaton a négyosztályos középiskolák felvételijét. Nem minden intézmény tette kötelezővé az írásbeli vizsgát, ezekbe az intézményekbe az általános iskolai jegyek alapján lehet bejutni, máshol viszont az írásbeli mellett szóbeli vizsgát is kell tenni – a művészeti és sporttiskolák pedig alkalmassági vizsgát is szervezhetnek.

A négyosztályos gimnáziumok írásbelije két részből áll: mind a matematikai, mind a magyar nyelvi feladatsorra 45 percet kapnak a diákok, legfeljebb 50-50 pontot szerezhetnek a helyes válaszokkal. A 2013-as felvételiről itt olvashatjátok legfrissebb cikkeinket.

Magyar nyelv: sok volt a játékos feladat

„Már évek óta jellemző, hogy sokkal több a kommunikációs, a szövegértést vizsgáló feladat, mint az irodalmi ismeretekre épülő kérdés, mi is erre készítjük fel a diákokat” – mondta az eduline-nak Sebe Ágnes magyartanár, aki szerint az idei feladatsor nem volt nehéz, hasonlított az előző évek felvételijéhez.

„Sok szórakoztató, trükkös, vicces feladatot oldhattak meg a diákok. Ez azért is jó, mert feloldja őket, kevésbé lesznek görcsösek a nehezebb részeknél” – tette hozzá. Érdekes és összetett volt a képvers értelmezése, de ilyesmi már több éve szerepel a feladatsorokban, így a diákok erre a feladattípusra is felkészülhettek. „Az első évben még meglepte a gyerekeket, de azóta ilyen versekkel is foglalkozunk az órákon” – mondta.

A feladatsorok és a megoldások

Magyar nyelv - feladatsor

Magyar nyelv - megoldás

Matematika - feladatsor

Matematika - megoldás

A szaktanár szerint a feladatokra elég volt a negyvenöt perc. „Azoknak, akik tanultak a felső tagozat négy éve alatt, és jól beosztották az idejüket, nem lehettek nehézségeik” – mondta Sebe Ágnes. A diszlexiás gyerekek idén is plusz 15 percet kaptak.

A nyelvtani kérdések már nehezebbek voltak. „Sokak számára a negyedik feladat okozhatott problémát, mivel nem egyértelmű, hogy a -val, -vel toldalékos szó időhatározó is lehet. Ezt valószínűleg többen elrontották” – mondta a szaktanár, aki szerint a fogalmazás témája könnyű volt, az internet része a gyerekek mindennapjainak, és az órákon is sokszor szóba kerül.

Matematika: időigényes feladatok

A matematikai feladatsor sem volt nehéz, főként a hetedikes tananyagra épült, de sok diák számára nem volt elég a 45 perc – mondták az eduline által megkérdezett szaktanárok. „Az utolsó feladatra valószínűleg kevés felvételizőnek jutott ideje, pedig könnyű volt, csak egyszerű számolásokat kellett végezni. Igaz, precíznek és gyorsnak kellett lenni, viszont sok pont járt érte” – mondta Pálos Zsuzsa matematikatanár.

Két kérdés okozhatott nehézséget: az ötödik feladat utolsó része és a nyolcadik, szöveges feladat. A szaktanár szerint nem biztos, hogy a diákok felismerték a típusfeladatot, a tanulók visszajelzései szerint ez volt a legnehezebb.

Magyar nyelv - feladat típusa és a szaktanár véleménye Matematika - feladat típusa és a szaktanár véleménye
1. A szavak átírása betűk behelyezésével: játékos feladat, nem volt nehéz – koncentráció, ötletesség 1. Egyszerű alapműveletek: évről évre lehet rá számítani, könnyű
2. Kifejezések párosítása jelentésekkel: elvont tartalmak értelmezése, állandósult kifejezések felismerése: könnyű volt 2. Mértékegységek átváltása: (térfogat, űrtartalom, idő, tömeg) – lehet rá számítani, nem nehéz
3. Egy szituáció értelmezése: logika, beleélési készség – játékos, kifejezetten szórakoztató, nem volt nehéz, újdonság 3. Kombinatorika: erre is lehet számítani, szövegértés és rendszerező képesség szükséges
4. Nyelvtani feladat: szófajok felismerése, -val, - vel toldalékos szó mint időhatározó: nehéz volt felismerni, egyértelműen a legnehezebb feladat 4. Grafikonos, diagramos feladat: nem volt nehéz, nem kellett százalékot számítani
5. Helyesírás: hosszú, illetve rövid mássalhangzók beillesztése – nem volt nehéz, évről évre szokott lenni 5. Feleletválasztós teszt
Témakörök: geometria, prímszámok, osztók, négyzetszámok. Könnyítés: csak egy jó válasz volt. Az utolsóval lehettek gondok
6. Képvers értelmezése: Hárs Ernő: Vadludak – kellettek hozzá irodalmi ismeretek, játékos feladat, minden évben van 6. Síkgeometriai feladat – a háromszögek szögei közötti egyszerű összefüggéseket kell alkalmazni
7. Nyelvtani feladat: szófajok felismerése, nehezebb feladat 7. Koordinátarendszer: pontok bejelölése, második rész: eszközhasználat segítségével is megoldható
8. Játékos, összetett feladat: szófajok felismerése, szavak átírása – nem volt nehéz, szórakoztató feladat 8. Szöveges feladat: ez volt az egyik legnehezebb – egyenlettel kellett megoldani
9. Szövegértéses feladat: valamivel nehezebb, koncentráció- és időigényes. Minden évben van 9. Kocka felszíne és térfogata: térbeli tájékozódást igényelt
10. Fogalmazás: nem nehéz, de kell hozzá idő. A helyesírással lehetett pontot veszíteni 10. Tizedestörtek összeadása: fárasztó a végén, de nem bonyolult
Hirdetés