Rossz hír az idén érettségizőknek: csak az új történelematlaszokat lehet használni a vizsgákon Érettségi-felvételi
Szabó Fruzsina

Rossz hír az idén érettségizőknek: csak az új történelematlaszokat lehet használni a vizsgákon

Hiába indítottak petíciót a "régi" atlaszok használatáért 11. évfolyamos középiskolások, hiába tiltakozott a szigorú szabályozás ellen az egyik tanári szervezet, a 2018-as őszi és a 2019-es tavaszi érettségin kizárólag az állami fejlesztésű, kronológiát nem tartalmazó történelematlaszt lehet majd használni.

"A  történelem érettségi vizsgán használható segédeszközökről a 40/2002. OM rendelet rendelkezik. A vizsgaleírás szerint a történelem érettségi vizsgákon kizárólag az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz használható" - olvasható abban a tájékoztatóban, amelyet az Oktatási Hivatal tett közzé oldalán.

Ez azt jelenti, hogy hiába tiltakozott többek között a Történelemtanárok Egylete az ellen, hogy a 2018/2019-es tanévtől kizárólag a kronológiai táblázatot nem tartalmazó kiadványok használatát engedélyezzék az érettségizőknek, a 2018-as őszi és a 2019-es tavaszi vizsgaidőszakban érettségizők csak a következő kiadványokat vihetik magukkal az írásbelire és a szóbelire:

Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903 (1. kiadás, 2015) ISBN 978-963-682-880-6
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1 (1. átdolgozott  kiadás, 2016) ISBN 978-963-436-002-5
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2 (1. kiadás, 2017) ISBN 978-963-436-159-6

A 2017-es őszi és a 2018-as tavaszi érettségin még más volt a helyzet, a 2017/2018-as tanévben ugyanis engedélyezték a korábbi - kronológiát is tartalmazó - atlaszok használatát. Az Eduline-nak nyilatkozó diákok éltek is a lehetőséggel, és valamelyik "régi" atlaszt vitték be a májusi írásbelire.

De miért nincs kronológia az új atlaszban?

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) oldalán tavasszal részletes cikk jelent meg arról, miért nem tartják jónak, ha kronológia is van a történelematlaszban. Azt írták, a korábbi atlaszok végén egy 20-25 oldalas kronológiai adattár volt, amelyek nemcsak egy-egy esemény dátumát rögzítették, hanem sokszor két-három mondatos leírást is adtak az eseményről.

„Ennek használata tulajdonképpen nem kompetenciafejlesztés, hiszen a diákok gyakorlatilag kimásolhatták a kulcsmondatokat az esszékhez. Ráadásul ezek a kronológiai adattárak felesleges lexikai információkat is tartalmaztak, gyakorlatilag minden pedagógiai-módszertani szempontot mellőzve” – szögezte le az OFI, amely azt is kiemelte, hogy az új, állami fejlesztésű atlaszban nem kronológiajegyzékben, hanem a térképeken szerepelnek a dátumok, „mert az EKE OFI azt tartja kompetenciafejlesztésnek, ha a diák a térképekről szerez információkat”.

Meglehetősen elavult szemléletet tükröz - így reagált az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet érvelésére az Eduline-nak Hidas Gábor térképész. "A kronológia használata egy másik fajta kompetencia, nem keverendő össze a térképhasználat kompetenciájával. A kronológia természetesen tartalmaz olyan adatokat is, amelyek nem szükségesek a kerettanterv szempontjából, ám egy olyan kiegészítő gyűjteménye az atlasznak, amely - ha a diákok saját atlasszal rendelkeznének, és nem csak könyvtári példánnyal - az érettségi utáni években is bármikor információforrásként szolgál. Ez talán hasznosabb lenne, mint középszinten érettségiző diákokról azt hinni, hogy az érettségi után néhány hónappal még emlékezni fognak mondjuk a váradi béke évszámára. (Erre kb. annyira fognak emlékezni, mint az EKE OFI történelmi szakemberei mondjuk a vírus meghatározására.) Úgy gondolom, a kronológia adatai épp ezért nem feleslegesek, és sokkal jobban teljesítenék az EKE OFI által kitűzött "nemzeti műveltségi minimum" elérését" - írta.

A térképész szerint érthetetlen, miért a kronológia felelős azért, ha az érettségin a diákok esszéírás helyett innen másolnak ki mondatokat. "Ha egy diák az érettségi vizsgán nem tud egy történelmi esszét önállóan megírni, akkor a hibát valahol az irodalom- és történelem oktatás körül kell keresni" - szögezte le.

Több ezren írták alá a diákok petícióját

Ahogy arról korábban beszámoltunk, eddig több mint 4400-an írták alá azt a petíciót, amelyet 11. évfolyamos diákok indítottak tavasszal. Azt szeretnék elérni, hogy a 2019-es érettségin is használhassák a régi, kronológiát tartalmazó történelmi atlaszt.

"Azok a diákok, akik 2019-ben fognak érettségizni, a hatályos jogszabályok szerint már nem használhatnak kronológiás atlaszt. Ennek a petíciónak a célja, hogy az érettségizők történelem atlasza tartalmazhassa a kronológiát. Szükségünk van rá, hiszen ez az évfolyam még nem az új, átírt atlaszokból kezdett tanulni, nem azokat használhattuk különböző felmérőknél, hanem a jogszabály előtti atlaszokat” – írják a petícióban.

Harcolnak a régi történelmi atlaszért a jövőre érettségizők: eddig 4300 aláírást gyűjtöttek

Eddig több mint 4300-an írták alá azt a petíciót, amelyet 11. évfolyamos diákok indítottak: azt szeretnék elérni, hogy a 2019-es érettségin is használhassák a régi, kronológiát tartalmazó történelmi atlaszt. Azok a diákok, akik 2019-ben fognak érettségizni, a hatályos jogszabályok szerint már nem használhatnak kronológiás atlaszt.

Hozzáteszik: a tanagyag nagysága miatt szeretnék használni az évszámokat tartalmazó atlaszt. „Szeretnénk, ha a történelemoktatás kritikus gondolkodást adna számunkra, nem pedig kizárólag a lexikális tudásunkat fejlesztené. A kronológia legalább olyan fontos a történelem érettséginél, mint a függvénytáblázat a matematika érettséginél” – írják.

A Történelemtanárok Egylete – a szervezetnek komoly szerepe volt abban, hogy a 2017-es őszi és a 2018-as tavaszi érettségin a diákok a kronológiát tartalmazó atlaszt is használhatták – is támogatja a diákokat, szerintük a történelemoktatásnak nem a lexikális tudást kell fejlesztenie, hanem inkább a kritikus gondolkodásra kell nevelnie.
Ráadásul - teszik hozzá - méltánytalan lenne, ha a következő tanévben vagy később érettségizők hátrányosabb helyzetbe kerülnének az idei évben vizsgát tevő társaiknál.

Rosszul járhatnak a jövőre érettségizők: a történelemtanárok is támogatják a diákok petícióját

Valóban méltánytalan lenne, ha a következő tanévben vagy később érettségizők hátrányosabb helyzetbe kerülnének az idei évben vizsgát tevő társaiknál - így reagált a Történelemtanárok Egylete arra, hogy 11. évfolyamosok petíciót indítottak: azt szeretnék elérni, hogy ők is használhassák majd a történelemérettségin a kronológiát tartalmazó, „régi" történelmi atlaszt.

Hirdetés