Újabb szaktanári vélemény: jó feladatokat kaptak a diákok a mai vizsgán Érettségi-felvételi
Eduline

Újabb szaktanári vélemény: jó feladatokat kaptak a diákok a mai vizsgán

"Összességében az idei angol írásbeli érettségi jól illeszkedik az előző években látottakhoz" - mondta a mai vizsgákról az Eduline-nak Mongyi Norbert a budapesti Eötvös József Gimnázium angol és francia szakos tanára, a PPKE Tanárképző Központjának oktatója, neveléstudományi doktorandusz.

Ezt várták tőletek a középszintű és az emelt szintű angolérettségin - megoldások és feladatok

Az olvasott szöveg értését mérő vizsgarész első feladatában, a középszintű angol érettségin, egy villanyszerelővel készült interjú kérdéseit kellett a megadott válaszokhoz társítani. "Nem ismeretlen ez a feladattípus, előfordul, ebben a feladatrészben interjú. A szöveg tartalmát tekintve megfelel a vizsgán elvárható tudásszintnek. A szövegben jelen idejű és egyszerű múlt idejű mondatok szerepelnek. A téma: életmód, szabadidő és a munka világa a szóbeli követelmények között is megtalálható, a nyelvkönyvekben is gyakran találkozunk ezekkel" - mondta az Eduline-nak a budapesti Eötvös József Gimnázium angol és francia szakos tanára.

A második feladatban egy különleges nyári élményről olvashattak a vizsgázók. A viking kard megtalálásáról szóló szöveg bekezdéseit kellett a helyükre állítani, öt pontért. A szöveg tartalmát, a nyelvtani szerkezeteket és a koherenciát megfigyelve lehetett a megfelelő sorrendbe rakni a bekezdéseket. A szaktanár szerint komplex nyelvi tudást mérő feladat volt ez, de ez sem idegen az írásbeli feladatok között és az elvárt szintnek megfelelő volt.

A harmadik feladatban egy nigériai közösség sajátos nyelvi helyzetéről szólt a leírás. "A feladattípust tekintve, talán ez az, amit a vizsgázók legkevésbé szeretnek. Nehézséget okoz, hogy az állítások igaz vagy hamis mivoltának mellett, tudni kell a szöveg alapján azt is meghatározni, hogy melyik állítás igaz/hamis megcímkézéséhez nem közöl a szöveg elég információt" - mondja a szaktanár. Hozzáteszi: "ilyenkor igaznak az számít, ami benne van a szövegben, csak más szavakkal vagy összefüggésben, hamis az, aminek az ellentettjét olvashatjuk. C betűvel akkor kell az állítást megjelölni, hogy az adott állítás nincs megfelelően kifejtve a szövegben, így nem dönthető el, hogy igaz-e vagy hamis."  

Az utolsó feladatban egy Guardian cikket olvashattak a vizsgázók, amelyben különböző repülés közbeni incidenseket taglalnak. A szövegben hét darab hiányzó mondatrészt kellett elhelyezni, figyelve a szöveg koherenciájára és a tartalmára egyaránt. Ok-okozati összefüggések, mellé- és alárendelő kötőszavak segítettek a szöveg ismeretének tükrében megtalálni a szövegből kiemelt mondatrészek eredeti helyét. "A vizsgára tréningező diákok szintén találkozhattak már a korábbi feladatsorokban ilyen feladattípussal. A vizsgarész 60 perc alatt megoldható, volt lehetőség a szövegek többszöri, alapos átolvasására" - mondta Mongyi Norbert.

A nyelvhelyességi feladatrész megoldására 30 perc állt a vizsgázók rendelkezésére. Az első feladatban egy életmód tanácsokról szóló szöveget kellett nyelvhelyességi szempontból kiegészíteni összesen nyolc szóval. Az angoltanár szerint az elvárt nyelvtani szerkezetek a vizsga szintjének megfelelőek voltak. Az szöveg tartalmát és a mondatok összefüggését kétszeri elolvasás után szem előtt tartva lehetett sikeresen megoldani a feladatot. A második feladatban különös viselkedésű madarakról lehetett egy tudósítást olvasni. A zárójelben megadott szavakat kellett megfelelő alakba tenni. "Ezeket szófajtani- vagy nyelvhelyességi szempontból kellett átalakítani, figyelve a megfelelő helyesírásra. Itt ugyanis, csak a teljesen helyes alakokat fogadják el. Az utolsó válasz elem brit és amerikai helyesírás szerint is elfogadható" - mondta a szaktanár. Hozzáteszi: az utolsó feladattípus is szokásos az angol nyelvi érettségin - lyukas szöveget kellett kiegészíteni minden esetben négy megadott lehetőség közül eggyel. Véleménye szerint az itt szereplő névmások, igealakok, determinánsok, melléknevek és főnevek is a vizsgán elvárt nyelvi szintnek megfelelnek. Kiemeli, a nyelvhelyességet mérő feladatrészben az utolsó feladatnál lehetett a legtöbb pontot szerezni.

Mongyi Norbert elmondta, a hallás utáni szövegértési feladatok között is gyakran elforduló feladattípusokkal találkoztak a vizsgázók. Feleletválasztós szövegértési feladat, a felvételen elhangzott szavakkal vagy betűkkel kiegészítendő mondatok és igaz/hamis/nem hangzott el állítások mérték, hogy az érettségizők megértenek-e autentikus szövegeket nem csak globálisan, hanem akár részleteiben is, B1 szinten. Kétszeri meghallgatással, 30 perc alatt kellett megoldani a feladatokat.

Az íráskészséget mérő feladatokban, mindkét esetben informális stílusú szöveget kellett létrehozni. Először egy skót barátunk meghívására kellett válaszolni, 80-100 szó terjedelemben, betartva a baráti levél formai követelményeit és megfelelően kidolgozva az irányító szempontokat.
"A második feladatban egy holland barátunk megkeresésére kellett emailben válaszolni" - mondja a szaktanár. "Ehhez hasonló, tanácsadó szövegtípust kell általában létrehozni a hosszabb terjedelmű fogalmazást elváró feladatban. A négy irányító szempontot megfelelően kidolgozva, szótárt használva lehetett 60 perc alatt megírni a két levelet. A szövegtípusok és a téma is megfelelt a vizsga elvárt nyelvi szintjének és a vizsgázók életkori sajátosságainak."

Összességében az idei angol írásbeli érettségi jól illeszkedik az előző években látottakhoz. Változatos műfajú és témájú szövegekkel kellett a vizsgázóknak foglalkozni, megértésükhöz nem volt szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre.

Az angolérettségiről is percről percre tájékoztatunk benneteket ebben a cikkben:

Minden infó az idei angolérettségiről: percről percre

Ma az angolérettségivel folytatódnak a vizsgák, nálunk megtaláltok minden fontos infót. Percről percre tájékoztatunk benneteket a feladatokról, vizsgázókról és nem utolsó sorban a nem hivatalos megoldásokkal is jövünk. Az angolérettségi nap szakmai támogatását köszönjük az Euroexam Vizsgaközpontnak.

Érettségizzetek velünk!

Az Eduline-on az idén is megtaláljátok a legfrissebb infókat az érettségiről: a vizsgák napján reggeltől estig beszámolunk a legfontosabb hírekről, megtudhatjátok, milyen feladatokat kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak, de az emelt szintű írásbelikről is nálunk találjátok meg a tudnivalókat.

És ami a legfontosabb: az írásbeli után nálunk nézhetitek át először a szaktanárok által kidolgozott, nem hivatalos megoldásokat.

Délutánonként arról olvashattok, hogy mit gondolnak a tanárok és a vizsgázók a feladatsorokról, és persze ti is leírhatjátok véleményeteket kommentben, sőt a szaktanároktól is kérdezhettek.

Ha elsőként szeretnétek megkapni a megoldásokat, lájkoljátok Facebook-oldalunkat, itt pedig feliratkozhattok hírlevelünkre. A 2020-as érettségiről itt találjátok legfrissebb cikkeinket.

Hirdetés
„Hallottunk olyan iskoláról, ahol még a takarítónőt is beküldték órára, annyi tanár betegedett meg" Közoktatás Eduline

„Hallottunk olyan iskoláról, ahol még a takarítónőt is beküldték órára, annyi tanár betegedett meg"

Már a negyvenhez közelít a koronavírus-fertőzés szövődményeiben elhunyt pedagógusok száma az országban – közölte az Eduline-nal a Pedagógusok Szakszervezete, amelynek alelnöke szerint ahhoz, hogy az iskolák a következő hetekben ne váljanak a járvány gócpontjaivá, sokkal gyorsabban kellene reagálni az első fertőzöttek megjelenésére. A jelenlegi szabályok szerint az iskolaigazgatók nem rendelhetnek el digitális oktatási rendet - akkor sem, ha vészesen emelkedik a betegek száma az osztályokban.