Iskolák diákok nélkül: kiből lehet magántanuló? Közoktatás
Eduline

Iskolák diákok nélkül: kiből lehet magántanuló?

Kiből lehet magántanuló? Hogyan osztályozzák a magántanulók teljesítményét az iskolák? Itt találjátok a legfontosabb infókat a magántanulói státuszról.

Mi alapján lehet kérni a magántanulói státuszt?

A szülő külön indoklás nélkül kérheti, hogy gyermeke magántanulóként végezhesse el az iskolát. A diák tanulói jogviszonya ebben az esetben is megmarad, a magántanulói státuszról pedig egy igazolást kap.

Mi a helyzet, ha az igazgató ezzel nem ért egyet?

Az igazgató a szülő kérelmét nem tagadhatja meg, ha azonban úgy látja, hogy a magántanulói státusz hátrányos a diák számára, értesítenie kell a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleménye alapján dönt arról, hogy magántanuló maradhat-e a diák.

Az órákra egyáltalán nem kell bejárnia a diáknak?

Nem, a magántanulónak sem a tanórákon, sem a további foglalkozásokon nem kell részt vennie, és délután sem kell az iskolában maradnia.

Akkor teljesen kimarad a közösségből?

Az igazgató engedélyezheti az órák látogatását, sőt a napközibe és a tanulószobába való felvételt is lehet kérni. A késéseket és hiányzásokat ebben az esetben sem kell igazolni.

Hogyan osztályozzák a magántanulót?

Azt, hogy a diák hogyan szerez jegyet, a nevelőtestület határozza meg. A számonkérés általában félév végi vizsgákon történik, amelyek időpontjáról az igazgató dönt. A vizsgákon a szülő is részt vehet.

Ugyanakkor lehet kérni, hogy azokból a tárgyakból, amelyekből a diák elég jegyet szerzett, ne kelljen vizsgáznia.

Kinek kell felkészítenie a diákot?

Ha a diák a szülő kérése miatt lett magántanuló, az iskolának nem kötelessége felkészíteni a vizsgákra. Ha egészségi állapota vagy egyéb, sajátos igénye miatt, a szakértői bizottság döntése miatt lett magántanuló, az iskolának is biztosítania kell a segítséget: erre diákonként átlagosan heti tíz óra áll rendelkezésre.

Ha az iskolában nem foglalkoztatnak megfelelő szakembereket, beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló esetén a szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadást ellátó intézménynek, sajátos nevelési igényű tanuló esetén pedig a fővárosi, megyei gyógypedagógusi hálózatnak kell biztosítania az ellátást.

Mindenből kap jegyet a diák?

A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.

Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről!

Hirdetés