Ki lehet magántanuló? Felsőoktatás
Eduline

Ki lehet magántanuló?

Hogyan lehet valakiből magántanuló? Kell-e órákra járni? Minden tantárgyból kell vizsgázni? Kaphatnak-e a szülők családi pótlékot a magántanulók után? Összegyűjtöttük a legfontosabb információkat.

Magántanuló

Magántanulók. Otthon kell felkészülniük a vizsgákra

Ki dönt?

Magántanuló bárki lehet – ez törvényben rögzített jog. Az esetek jelentős részében azonban nem a diákok döntenek úgy, hogy az iskola helyett otthon akarnak felkészülni a vizsgákra, hanem szakvélemény alapján kénytelenek magántanulóként folytatni a tanulmányaikat. Erre általában a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében kerül sor, de a súlyos beteg közép- és általános iskolások is rendszerint otthon tanulnak. Világszerte egyre népszerűbb az otthoni tanulás - összefoglalónkat itt olvashatjátok el.

Ki kérvényezheti a magántanulói státuszt?

A szülő kérelme alapján az intézményvezető dönt, de ha úgy látja, hogy a magántanulói státusz tanulmányi szempontból hátrányos helyzetbe hozná a diákot, szakvéleményt kér a lakóhely szerint illetékes gyermekjóléti szolgálattól. Amennyiben akár a gyermekjóléti szolgálat, akár a gyámhatóság, akár maga az igazgató úgy értékeli a helyzetet, hogy ennek a veszélye fennáll, a lakóhely szerint illetékes jegyző dönt. Magántanulóként is lehet teljesíteni a tankötelezettséget - erről itt olvashattok.

A magántanulóknak is be kell iratkozniuk az iskolába?

Igen, a beiratkozás kötelező – ugyanígy másik iskolába is átiratkozhatnak.

Kell-e órára járni?

Nem. Akiből magántanuló lesz, azt az iskolaigazgató automatikusan, mérlegelés nélkül köteles felmenteni minden óra látogatása alól. Az iskolából azonban nem tilthatják ki, vagyis – elvileg – bejárhat az órákra.

Hogyan kap jegyeket, aki magántanuló?

A szülői döntés alapján magántanulói státuszba kerülő diákok felkészüléséről a szülőknek kell gondoskodniuk. A magántanulóknak félévkor és év végén osztályozóvizsgát kell tenniük a tantárgyakból, alapesetben abban az iskolában, ahová korábban jártak – de kérhetnek független vizsgabizottságot is.

A szakvélemény alapján magántanulóvá váló diákok felkészítéséről ezzel szemben az iskola vagy valamilyen felkészítő intézmény gondoskodik.

Mindenből kapnak jegyet?

Magatartásból és szorgalomból nem – ehhez a tanároknak nem is lenne elég információja.

A magántanulók után is jár családi pótlék és tankönyvtámogatás?

A magántanulói jogviszonynak semmilyen külön költsége nincs, sőt a magántanulót ugyanolyan juttatások illetik meg, mint azokat, akik iskolába járnak, legyen szó akár a családi pótlékról, akár a tankönyvtámogatásról. A magántanulói státuszról az oktatási biztos hivatalának oldalán találtok bővebb információt.

Hirdetés